Stand-alone mätning - kan användas överallt

Mätningar i fält av enstaka mätpunkter eller system med mätpunkter kan lösas utan krav på elanslutning. Vi anpassar lösningen med lokal laddning alternativt batteriackar beroende på lokala omständigheter.

Kostnadseffektivt
Mätpunkter som avläses manuellt utförs med viss periodicitet. Kostnaden består främst av körtid, mättid och rapporthantering. Med Accio Monitor fås en automatisk avläsning tillsammans med grafer med historiska värden. Larmgränser kan konfigurereras så notifiering fås så snart ett gränsvärde uppnåtts.

Exempel: Nivåmätning
Nivåmätning av vattendrag, borrhål eller tank utförs med hjälp av Accio Monitor. Larmgränser konfigurerar för olika typer av larmnivå. Aktuellt värde samt historiska värden kan enkelt följas online via dator, surfplatta eller smartphone.