Individuell mätning och debitering - IMD

Accio monitor kan nyttjas för insamling av mätvärden för debitering av faktisk förbrukning per användare. Hyresgästen får därmed en direkt återkoppling på sin faktura vilket ofta leder till en reduktion av energianvändning med 10 - 30 %. 

Varje brukare förbrukning kan följas online, jämförelse mellan olika förbrukare kan enkelt utföras. Månadsvis rapportering av energi alternativt flödesförbrukning som underlag för fakturering.

Vi levererar såväl kompletta lösningar inkl installation som Monitor IMD för loggning och rapportering. 

Kontakta oss för mer information.